6 maal per jaar komen we bij elkaar om het reilen en zeilen van de vereniging te bespreken. In de groepsraad is het bestuur, de speltakken en natuurlijk de (jeugd)leden vertegenwoordigd.

De groepsraad is gelijkgesteld aan de ledenraad. Een verplichte jaarlijkse vergadering voor alle verenigingen. De leden worden vertegenwoordigd door ouders. Per speltak wordt een oudervertegenwoordiger gekozen die de groepsraden bijwoont.

Iedere groepsraad staan een aantal vaste punten op de agenda: Komende activiteiten, activiteiten die zijn geweest, nieuws uit de speltakken en nieuws van het bestuur.

De groepsraad van april is bijzonder. Hier bespreken we het afgelopen kalenderjaar. Bespreken we wie er gaat overvliegen en de leidingverdeling voor volgend seizoen. Ook stellen we de begroting vast en keuren we het financieel verslag goed.

 

Vragen?